Een statutair directeur heeft een aparte arbeidsrechtelijke positie. Hij kan worden ontslagen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) of soms door de Raad van Commissarissen (RvC). Een procedure via het UWV of de rechter is niet nodig. Een (geldig) besluit van de AvA (of RvC) is in de meeste gevallen voldoende voor beëindiging van het dienstverband. Om een onregelmatig ontslag (en dus schadevergoeding) te voorkomen wordt vervolgens meestal nog opgezegd, met inachtneming van de wettelijke of contractuele opzegtermijn.

» Bent u echt wel statutair directeur?

Het is van groot belang om eerst te achterhalen of u echt statutair directeur bent of een ‘gewone’ werknemer die als directeur is ingeschreven in het Handelsregister. Daarvoor zijn een aantal zaken van belang:

  • Bent u officieel benoemd door de AvA (RvC) en is er een (al dan niet) schriftelijk benoemingsbesluit?
  • Hebt u zich zelf ingeschreven bij de KvK als bestuurder of heeft bijvoorbeeld de aandeelhouder (of Holding) dat gedaan?
  • Hebben alle aandeelhouders het inschrijvingsformulier ondertekend of hebt u het alleen getekend?
  • Ondertekent u de jaarstukken van de onderneming persoonlijk?
  • Is er voor (of door) u een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten?

Een geldig benoemingsbesluit met een inschrijving bij de KvK is meestal voldoende om aan te nemen dat u statutair directeur (bestuurder) bent.

» De ontslagvergadering

Een statutair directeur dient te worden uitgenodigd voor de ontslagvergadering en heeft daarin ook spreekrecht. Het is raadzaam om u daarbij te laten bijstaan door een ontslagspecialist, die ook voor u zal nagaan of alle termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen.

Vanaf 1 juli 2015 heeft ook de ontslagen statutair directeur recht op een transitievergoeding. Mocht een contractuele vergoeding zijn overeengekomen dan is van belang te beoordelen of de transitievergoeding verschuldigd is naast de contractuele vergoeding.

Onze ervaring leert dat een goede regeling in veel gevallen mogelijk is. Neem contact met ons op om uw situatie te bespreken.

» Tips voor ontslag bij een statutair directeur

  • Weet u wel zeker dat u een “echte” statutair directeur bent (bent u benoemd door de AvA/RvC en is er een benoemingsbesluit)? De enkele inschrijving als zodanig in de Kamer van Koophandel (KvK) is niet voldoende. Controleer de Statuten van het bedrijf en uw arbeidsovereenkomst. Vraag bij de KvK een kopie van het inschrijvingsformulier op.
  • Zijn de juiste termijnen en alle formaliteiten wel in acht genomen bij de totstandkoming van het ontslagbesluit? Zo niet, dan is het ontslagbesluit wellicht nietig.
  • Is er sprake van ziekte / arbeidsongeschiktheid, dan is waarschijnlijk sprake van een opzegverbod. De onderneming dient vervolgens ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken aan de rechter, om uw dienstverband te laten eindigen.

Met onze expertise en ervaring in onderhandelen èn procederen zorgen wij voor het best haalbare resultaat, voor u.

Bel ons voor een eerste (gratis) telefonisch advies (078 - 630 0000). Wij zijn u graag van dienst.

Vragen? Wij bellen u!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Mr. Albert Kluwen

Direct contact?

E-mail:
a.kluwen@dekoningarbeidsrecht.nl

Telefoon:
078 - 630 0000

kluwen

Mr. Joyce Gonlag

Direct contact?

E-mail:
j.gonlag@dekoningarbeidsrecht.nl

Telefoon:
078 - 630 0000

Joyce Gonlag

Ga naar boven
JSN Blank template designed by JoomlaShine.com